komposisyon ng taong di makatulog

sinulat ni: d LittleStar
Naninibugho ang pusong uhaw sa pagsuyo,Diwang sawi’t matang puno ng luha.Ngunit babangu’t-babangong muli,upang abutin—bagong pangarap,mula sa bagong pag-asang hindi maarok kung sa’n nagmumula.Luha—umagos ka.Lunurin ang kalungkutan,Pawiin ang dusa.Gisingin,Buhayin,Ang bagong pag-asa,Bagong pag-asa.[/COLOR]( ... nakatulog din... zzzZZZZ )

No comments: