Tagtuyot

Madalas
nanlilimos
ako ng tula sa diyos ng mga letra.

Ano't ano tila baga'y hindi ako naririnig.
Lilipas na ang buwan ng Agosto at maghahari na muli ang tunay na
tag-lamig.

Subalit
hanggang ngayon ang mga letra ay sadyang tila walang
saplot
at
aliw pa sa lumipas na tag-araw.....

1 comment:

Anonymous said...

from: ironman

dumarating talaga na kapag barado ang tubo nawawalan ng tulo sa gripo
ganun din pag wala ka ng maisaing
di ka rin kakain
mas lalong di ka makakapag-isip....
ang importante may mga nakakapagpaalala..... mabuhay tayo@!!!!