wisik

hindi pa rin ako nakakapaligo
wisik wisik na lang...
lagpakan na ang mga libag ko sa aking paa
baka mapilayan ako....

mainam at may pag-ulan

mababasa ang mga tigang na lupa,
maliligo ang mga mababangis na hayop
uunlad ang hamog,
mapupunuan ang mga balon

ito yun matapos ang tagtuyot,

lalo na kung may nagpapaalala.....

No comments: