Hinahanap Ka Namin

Kalayaan…
tulad mo’y masuyong hangin
na humahaplos sa malikot na salamisim.
Humuhugos na daluyong sa dagat
ng bawa’t naming tagimtim.

Dahon kang kumakaway
sa tuktok ng bumbunang hinibang.
tindakan ng hapis ng mga anak
mong dantaong dinalipay.

Alimpuyong dumadarang,
pumipisan at sumisigaw
sa duguang balikat ng mga pilapil
na pinagliliyab ng sanghaya
ng mahapding paghahamok.

Piping saksing nanambitan
sa bawat kadustaan
niyaong mga kaluluwang
tinakasan na ng pita at aliw-iw;
ng mga tibok ng damdaming
pinanawan na ng ungol at pagkasing.

Hindi kami mabubuhay
nang malayo sa iyong piling.
Lingunin mo kami at yakapin.
Hinahanap ka namin.

No comments: