Tapik Sa Balikat

Kung ang bawat pag-ibig
na may makulay na simula;
makulay din sana ang nagiging wakas,
kaysaya...
kaygaan ng pakiramdam,
kung ang bawa't pag-ibig
ay nabibigyang kaganapan.

Wala sanang panghihinayang
sa iningatang tamis ng bawat lumipas.
Wala rin sanang luhang mababakas
sa mga matang di maititig at maiharap
sa nakikiramay mong mga titig at
paglingap.

Masarap maramdaman
ang marahan mong tapik sa aking balikat.
Tapik ng pag-aalala at pagsisikap
na ipadamang nariyan ka lang...
handang dumamay sa pait na nararamdaman.

Sana dumating ang panahong
maititig ko rin sa iyo ang aking mga
mata.
Panahong ako naman ang magpapasaya...
ang magpapahid sa iyong mga luha.

Sana...
ang paglimot ay matutunan ng puso...
maampat ang luha sa mga matang namumugto.
Masumpungan sana ang daan papunta sa
iyo..
Maramdaman kung gaano ka kahalaga...

Bago ka pa mapagod.

Bago ka pa mawala.

Sana nga. . . sana nga.

No comments: