kati

Sinulat ni: melton

"wara ka mutang!
"tatak sa isipan

pero sa init ng pawis
biglang umulan
naupo, nag-isip
ano ang kahulugan?

simulan?
paalam?
o walang hanggan?

umatras?
sumuko?
o sundin na lamang?

kinuha ang lapis
na walang pakialam

lahat ay papel
akyatin ang hagdan...

No comments: