Upod...

sinulat ni: zkey


Ako
Tula
Pag-ibig
Pagkakaibigan
Pangarap
Tala
Ulan
Hangin
Panalangin
Takot
Paghihirap


"Hanggang sa muling pagkikita PAPEL"


-LAPIS
Report this post to a moderator

No comments: