bangungot

mabuti na lang
katabi kitang natutulog....

hinamon ko ang mga multo
at nais ko silang kausapin
tulungan ko ang bawat isa
iligtas ang kanilang kaluluwa....

mayabang!

lumabas ang isa
"may magagawa ka ba!!!"
sinundan pa ng tatlo,
lumabas ang lima pa
sa kung saan
hawak ako sa leeg..
mahigpit
pahigpit ng pahigpit...

may magagawa ka ba!!!

at may kandilang papalapit
humihinang liwanag
kapagdaka"y sumilaw
hanggang sa maging puti
tinatangay ako
ng ilaw na puti

huuungggg! ilabas mo na ang mga bata
ilayo mo na sila......

aaaaaH!haah...haah...!


mabuti na lang
katabi kitang natutulog.

No comments: