Paglalakad

Milyon milyong milya,
Maghapo'y tinatahak;
Binibigyang pasakit
Mga binting walang imik.

Palibhasa'y ang tumoma'y
Lubhang mapait,
Kaya't damdami'y inilulunod
Sa dumi't pawis ng laman.

Ibang klaseng pagpapakamatay;
Sa iilang hakbang maibabaon
Mga butil ng pag-asa.

No comments: