Salamat pt.2

ikaw ang nagbigay sa'kin ng bagong lakas...upang lumaban, humarap sa mga hamon ng buhay.


ikaw ang ang naging daluyan ng mga hinaing.....naging daan sa pagkakagising.


ikaw ang nagmulat sa mga bagong pananaw
na dati'y di maabot ng kahit man lang ng tanaw.


ikaw ang nagpasigla sa diwang matamlay
at naging batayan sa desisyon sa buhay


ikaw ang nagpadama sa akin na ako'y may halaga....at ako'y di kagamitan na pansamantala.


ikaw din ang nagpaluha sa akin ng lubos......................


lalo ngayon.... na tila kayo'y
unti-unti nang...


nauubos.

No comments: