ulap

kaylapit ko sa ulap
mga asul at puting kagandahan
nararamdaman ko
ang pagpintig ng aking puso
subalit wala akong marinig
iniwan ko ang mga anghel na walang pakpak
subalit dinig ko ang kanilang awit
itaas ko lang ang aling kamay
mahahawakan ko na ang langit

hindi ko tuloy malaman
kung ano ang mararamdaman ko
nais kong lumuha
matuwa at malingkot....

No comments: